Årsmöte 22 november 2023 kl 18.30 På ABF rum 1 Västergatan 41 Trelleborg

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Efter årsmötet kommer Martin Fäldt att hälla ett föredrag från utbildningsdagen som Skånes Biodlardistrikt hade lördagen den 21 oktober. Professor  Oskar Rubbmark vid Innsbrucks universitet berättade om hur man med hjälp av DNA kan få fram vilka sorters bi som besökt olika blommor. Därmed kan man få fram vilka växter man ska gynna för att få fram ett ökat biologiskt mångfald. Syftet är att man ska få ett ökat ekologiskt jordbruk utan kemiska bekämpningsmedel