Årsmöte den 11 november hölls på ABF. På grund av den pågående pandemin blev vi 15 medlemmar som alla hade munskydd och vi kunde hålla avstånd då vi hade ett stort rum. Det serverades inte någon landgång i år. Vi hade vid verksamhetsårets utgång 178 medlemmar.
På grund av den pågående pandemin blev det inte några fysiska träffar. Träffarna blev via Teams.
Onsdagen den 17 mars. Kl 18.30. Inför säsongen.
Ulf Ingvarsson tog upp vad vi ska tänka på inför den stundande biodlingssäsongen. Det blev ett bra möte med mycket diskussioner. Det var också många deltagare från andra föreningar.
Tisdagen den 13 april KL 18.30 Eva Forsgren Från SLU i Uppsala
Hur vi får friska bin? Översikt över sjukdomsläget i Sverige med fokus på varroakvalster, virus och amerikansk yngelröta
Det var ett mycket intressant fördrag om de olika bisjukdomarna. Det var 125 deltagare många från hela Sverige, det är inte bara nackdelar med digitala träffar, även om det är bättre att träffas fysiskt.

Onsdagen den 28 april kl 18.30 Björn Gustavsson på Jordbruksverket
Björn är rådgivare i biologisk mångfald och bihälsa.
Björn arbetar till största delen med bihälsofrågar där han b.la skriver i varje nummer av Bitidningen och Gadden. Vidare föreläser Björn om bisjukdomar framförallt på distriktsnivå men även ute hos biodlarföreningar. En del av jobbet omfattar kompetenshöjande åtgärder i lantbruket för att gynna den biologiska mångfalden, t.ex inspirera lantbrukare att etablera blommande korridorer i slättlandskapet. Tittar även lite på problematiken kring konkurrens mellan honungsbin och vilda pollinatörer.
Björn har tagit över Preben Kristiansens uppdrag på Jordbruksverket.

Onsdagen den 14 juli kl 18.30 Nu har restriktionerna lättat så vi kan träffas i lite större grupper utomhus. Vi träffades i föreningsbigården Vi pratade om hur säsongen varit hittills vi var 17 deltagare som träffades i det fina vädret

Onsdagen den 29 september Honungsbedömning 8 burkar blev inte godkända av 34 inlämnade. De flesta på grund av partiklar i honungen.

Under året har vi haft en delvis digital nybörjarkurs med 25 deltagare. De praktiska övningarna delades upp på 8 handledare. Tack till alla som hjälpte till

Vi har under sommaren haft 2 träffar i Föreningsbigården för årets och förra årets nybörjare och handledare. .

Tack till ABF för ett bra samarbete

OBS! Våra Bitillsyningsmän meddelar att det är förbjudet att köpa bin eller begagnat material från ett smitt förklarat område utan skriftligt flyttningstillstånd från bitillsyningsman. Fråga berörd bitillsyningsman hur det ligger till i det område ni ska köpa bin eller annat material.
Styrelsen 2020, 2021:
Ordförande Ulf Ingvarsson, Vice ordf Kjell-Erik Nilsson, Kassör Gunn Baustad,
Sekreterare Tommy Holmqvist , ledamöter Jan-Erik Persson, Karin Nilsson och Ann Häger