Sydvästra Skånes Bf. Verksamhetsberättelse 2020

Våren kom tidigt och utan något större bakslag vilket innebar att bisamhällena växte snabbt i bistyrka. Maj och juni var varma medan juli var ovanligt kall i augusti var det över 30 grader varmt på en del håll september var också varm. Det har kommit många rapporter om svärmar

Vi har nu 163 betalande medlemmar

Onsd den 26 februari Silvana Schiöler –salvatillverkning.Hon informerade om olika örter och läkeväxter som man kan använda när man gör sin egen bivaxsalva och hon informerade också om olika oljors egenskaper.

Sedan kom det direktiv från SBR att vi inte fick hålla några inomhus träffar och endast 10 personer vid utomhus träffar på grund av Corona pandemin. Vilket innebar att vi fick ställa in alla planerade träffar.

Nybörjarkursen fick vi skjuta på framtiden efter den första träffen.

Den 20:e Maj, som även lämpligen råkade vara världsbidagen hade Jens Rönnow en förskoleklass med glada 6 åringar. De förevisades hur det ser ut i en bikupa, de letade upp drottningen och de fick lära sig vikten av de pollinerande insekterna.

Besöket uppskattades enormt av både personal och barn. Det blev mycket prat om bin och insekter de kommande dagarna på förskolan.

Gunn Baustad har haft besök av Montessori förskolan i Svedala, 6 st 5 åringar tillsammans med två pedagoger cyklade upp till Gunn och hade bisafari.

Gunn var också på Marbäck skolan och pratade i 4 förste klasser, Gunn hade med sig en visningskupa och drönare som de som ville fick ha i handen. Till slut fick alla smaka honung. Det var uppskattat och de var mycket intresserade och tog kunskapen hem till föräldrarna. Gunn har träffat flera föräldrar som har berättat hur barnen har pratat om besöket på skolan.

I mitten av juli tog bort SBR sitt förbud mot träffar på max 10 personer.

Söndagen den 19 juli hade vi en träff i Föreningsbigården där blev det många diskussioner om alla svärmar som medlemmarna hade fångat både egna och andra biodlares svärmar som hade satt sig på alla konstiga ställen

Onsdagen den 12 augusti kl 18.00.träffades förra årets nybörjar kurs i Föreningsbigården för att utbyta erfarenheterna som man fått efter ett år som biodlare.

Onsdagen den 19 augusti hade vi en grillkväll i Föreningsbigården som var välbesökt

Den 9 september hade vi en lite annorlunda honungsbedömning det var endast bedömningskommittén närvarande. Det var 25 honungsburkar inlämnade av dessa blev 6 burkar inte godkända och 9 helt utan anmärkning. Bedömningen skedde enligt det nya Honungsbedömnings reglementet.

Styrelsen har haft två protokollförda möten. Det första för att planera årets verksamhet, det andra för att diskutera hur vi skulle göra med föreningens 120 årsjubileum som vi beslutade att skjuta till framtiden på grund av Corona och betala tillbaka inbetald avgift och att planera årsmötet som blir lite annorlunda i år.

Styrelsen tackar alla som på olika sätt bidragit till verksamheten det gångna året.
Et särskilt tack till ABF Sydvästra Skåne för allt stöd på olika sätt som vi fått under året.

Styrelsen 2019, 2020:
Ordförande Ulf Ingvarsson, Vice ordf Kjell-Erik Nilsson, Kassör Gunn Baustad, Sekreterare Tommy Holmqvist , ledamöter Jan-Erik Persson, Karin Nilsson och Ann Häger