Verksamhetsberättelse 2016

Sydvästra Skånes Biodlarförening
Verksamhetsberättelse 2016

Vintern 2016 var ganska mild och snöfattig. Det har varit en bra övervintring med få vinterförluster. Våren var kall, bina kom igång ganska sent. När väl värmen kom var det få bakslag, allt pekade på en rekord säsong. Sedan kom bakslaget juni månad präglades av en hård byig östlig vind som gjorde att bina blåste bort, vilket innebar att blev ännu en mager säsong. När det är vind från öster förstärks den vid sydkusten. Beträffande drottning odlingen gick det inte så bra i början. De första drottningarna blåste bort vid parningsflygningen, knappt hälften av de utsatta drottningarna blev parade.

Medlemsantalet har under året ökat till 112 medlemmar.

Vinter träffarna började den 14 mars hos Olle Ingvarsson där smälte vi vax och provade att gjuta vaxmellanväggar. Den 30 mars besökte vi Lindhagens Bigårdar. Marcus och Helena berättade om sin verksamhet och visade runt i den nya biredskaps butiken. Efter visningen blev vi bjudna på fika. Vi besökte Trädgårdspalletten den 20 april- Där visade Bengt Mårtensson runt i sin anläggning. Det märktes att hans farfar hade varit cirkus artist. Bengt showade och underhöll oss under visningen. Barbarnet Malte 7 år spelade munspel för oss. Vi blev grundligt undervisade om allt som gäller växtodling. Efter att alla fått svar på sina frågor satte vi oss i orangeriet och drack vårt medhavda kaffe.

Vi började verksamheten i Föreningsbigården den 25 maj då vi städade stugan och röjde bort döda träd. Vindskivorna och knutarna fick en behövlig omgång färg. Efteråt blev det mycket diskuterande om vad vi hade för mer eller mindre smarta planer om den kommande bisäsongen. Onsdagen den 8 juni tog vi med oss våra olika uppfinningar och vi tittade på en enkel solvaxsmältare. Den 22 juni var det dags för vår traditionella midsommarfest. Först berättade Eva Jönsson om sina minnen från Beecome. Därefter visade Gunn Baustad sin Flow Hive kupa, hon hade ännu inte hunnit få tag på bi till den. Därefter var det dags för sill o potatis. Läkaren Joel Nordmark kom den 6 juli och informerade om allergisk chock och om bigiftallergi. Han berättade vad man ska tänka på när man använder en Adrenalin Autoinjektor . Han berättade även att det har hänt att sjukvårdspersonal har vänt den på fel håll så att de har stuckit sig själv. Den 27 juli diskuterade vi olika sätt att bekämpa varroa. Rekommendationerna från Preben Kristiansen är att man ska kolla hur många varroa kvalster som det finns i bikupan några gånger under säsongen. Tidpunkten och antalet varroa kvalster bestämmer när och hur man ska bekämpa varroa kvalstren. Miljövetaren Ann Häger kom till oss den 10 augusti. Hon kom med lite tips om vad vi ska tänka på för att både våra bin och de vilda pollinerarna ska kunna ha det bra. Sedan berättade hon om hur man kan tillverka mjöd av honung som har för hög vattenhalt. Lördagen den 20 augusti var det honungens dag då hade vi en liten monter på ICA maxi där informerade vi om biodling för flera intresserade kanske blivande biodlare. Vi avslutade säsongen i föreningsbigården den 24 augusti med en tipspromenad om olika bi frågor. Därefter grillade vi våra medhavda korvar eller vad vi hade med oss.
Mötena har varit välbesökta rekordet var den 22 juni då var vi 32 deltagare.

Till sist vill styrelsen tacka alla som på olika sätt bidragit till föreningens verksamhet under det gånga året. Det gäller inte minst ABF i Trelleborg som är en kreativ och positiv samarbetspartner. Styrelsen har hållit två protokollförda sammanträden. Det första ägnades huvudsakligen åt planering av årets verksamheter. Det andra sammanträdet förberedde bl. a årsmötet.

Styrelse under året:
Ordförande                                 Vice ordförande                   Kassör

Ulf Ingvarsson                             Kjell Erik Nilsson                 Solveig Daun

 

Sekreterare fram till 10 augusti     Ledamot                            Ledamot fram till 14 februari

Jeanette Jönsson                         Jan-Erik Persson                 Kajsa Sjaunja

Skriv ut E-post