Historik

Sydvästra Skånes Biodlareförening är en av Sveriges äldsta biodlareföreningar och bildades  år 1900. Föreningens grundare, folkskollärare N. R. Oldén var en energisk föreningsmänniska under vilkens ledning föreningen växte i snabb takt. Under de drygt hundra åren som har gått sedan föreningen bildades har medlemsantalet gått upp och ned men en kärna av aktiva medlemmar har alltid funnits som bärare av föreningens verksamhet.

Till det goda som hänt under decenniernas lopp kan nämnas den alltmer förfinade aveln och utvecklandet av nya starka stammar av bin. Detta arbete har resulterat i att vi idag har väsentligt mycket större honungsskördar än tidigare. Nya sjukdomar och skadedjur som hotar våra bisamhällen hör till det mindre goda som hänt. De första varroakvalstren i Trelleborg hittades 1994 och har sedan dess varit en plåga för biodlaren och ett hot mot bisamhällena. Det avelsarbete som biodlare bland annat i vår förening ägnar sig åt ses allmänt som en väg att förbättra binas motståndskraft även mot detta hot.

Skriv ut E-post