Bengt Jönssons undersökning om varroan är resistent mot Apistan

Bakgrunden var att det finns de som hävdar att man kan alternera Apistan och andra bekämpningsmetoder mellan åren. Jag har inte alls använt Apistan de senaste två åren (endast oxalsyra) och nu inför det tredje året så tänkte jag (inför utbildningsdagen) göra en test av Apistanresistensen hos Varroan. Jag bekämpade 4 st starka Sveasamhällen först med Apistan och därefter omgående med oxalsyra. Resultatet tycker jag att man med klarhet kan tolka som att Apistanresistensen finns kvar hos Varroan trots att Apistan inte har använts de senaste två vintrarna. Ingen i församlingen verkade invända mot undersökningen/resultatet."

 

 

Skriv ut E-post