Program 2021

Skriven av Kjell-Erik Nilsson. Publicerad i Program

 

Program för Sydvästra Skånes Biodlarförening 2021
Hemsida Sydbi.se
Facebook Sydvästra Skånes biodlarförening

Hej alla Medlemmar!
Nu är det dags för årets utbildningsträffar

På grund av den pågående pandemin kan vi inte ha några fysiska träffar. Träffarna blir via Teams istället.

Det kommer länk som ni kan klicka på för att vara med på träffarna
Onsdagen den 17 mars. Kl 18.30. Inför säsongen.
Ulf Ingvarsson tar upp vad vi ska tänka på inför den stundande biodlingssäsongen
Tisdagen den 13 april KL 18.30 Eva Forsgren Från SLU i Uppsala
Hur vi får friska bin? Översikt över sjukdomsläget i Sverige med fokus på varroakvalster, virus och amerikansk yngelröta
Eva har arbetat med honungsbin på SLU i mer än 20 år. Eva är docent och samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa, och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi på SLU som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Evas särskilda forskningsfokus inom gruppen är inriktat på bakteriella sjukdomar, främst amerikansk yngelröta. Eva leder också arbetet vid Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa.
Det kommer också att bli möjlighet att ställa frågor till Eva.

Onsdagen den 28 april kl 18.30 Björn Gustavsson på Jordbruksverket
Björn är rådgivare i biologisk mångfald och bihälsa.
Björn arbetar till största delen med bihälsofrågar där han b.la skriver i varje nummer av Bitidningen och Gadden. Vidare föreläser Björn om bisjukdomar framförallt på distriktsnivå men även ute hos biodlarföreningar. En del av jobbet omfattar kompetenshöjande åtgärder i lantbruket för att gynna den biologiska mångfalden, t.ex inspirera lantbrukare att etablera blommande korridorer i slättlandskapet. Tittar även lite på problematiken kring konkurrens mellan honungsbin och vilda pollinatörer.
Björn har tagit över Preben Kristiansens uppdrag på Jordbruksverket.

OBS! Våra Bitillsyningsmän meddelar att det är förbjudet att köpa bin eller begagnat material från ett smitt förklarat område utan skriftligt flyttningstillstånd från bitillsyningsman. Fråga berörd bitillsyningsman hur det ligger till i det område ni ska köpa bin eller annat material. Den här regeln är till för att så effektivt som möjligt hindra spridning av smittsamma bisjukdomar.

Bitillsyningsmän
Vellinge kommun:
Jan-Erik Persson 070-641 15 47 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svedala kommun och Trelleborgs kommun
Gunn Baustad 072 744 4475 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ann Häger 070 147 75 96 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skurup kommun
Ingmar Bokander 0410-250 61 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Välkomna på våra dgitala träffar önskar styrelsen

Skriv ut