• Sydvästra Skånes Biodlare

  • 1
  • Hem

Nybörjar kurs

Nybörjarkurs i biodling börjar kring 1 mars 2022. De första gångerna blir det teori sedan när vädret tillåter blir det praktik. 

Troligen blir det en delvis nybörjakurs även 2022.

Vi använder boken Bin till Nytta o nöje.

Kursen sker i samarbete med ABF i Trelleborg

Upplysningar: Kjell Nilsson 0708 196320 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skriv ut E-post

Bli Biodlare

Föreningen erbjuder nybörjarkurs i biodling varje vår. En kväll i veckan får nybörjarna både teorigenomgångar och, senare på våren när vädret tillåter, praktiska övningar i föreningsbigården. Målet är att deltagarna, när kursen avslutas på försommaren, ska kunna ta hand om sina egna bisamhällen så att de håller sig friska och producerar mycket honung. För de deltagare som fortsätter som biodlare i föreningen anordnas fördjupande kurser i t.ex. drottningodling

Nybörjarkurs

Skriv ut E-post

Utbildnings träff via teams med Eva Forsgren

Utbildingsträff - Hur vi får friska bin? (Eva Forsgren från SLU)
tid: 13 apr. 2021 18:30

ansluta till din dator eller mobilappen via länken

Klicka här om du vill delta i mötet

Eller på strängen nedan.

 

Eva Forsgren Från SLU i Uppsala kommer prata om hur vi får friska bin, samt ge en översikt över sjukdomsläget i Sverige med fokus på varroakvalster, virus och amerikansk yngelröta.
Eva har arbetat med honungsbin på SLU i mer än 20 år. Eva är docent och samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa, och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi på SLU som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Evas särskilda forskningsfokus inom gruppen är inriktat på bakteriella sjukdomar, främst amerikansk yngelröta. Eva leder också arbetet vid Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa.
Det kommer också att bli möjlighet att ställa frågor till Eva.

Skriv ut E-post

Inloggning till Teams 2021-03-17

Onsdagen den 17 mars. Kl 18.30. Inför säsongen.
Ulf Ingvarsson tar upp vad vi ska tänka på inför den stundande biodlingssäsongen.
Klicka på länken nedan för att delta i träffen

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTFmNjMzMmMtODZiNy00MDc5LWFmZDgtYTA4ZTFlNGQwNDZl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280e40cb6-aedb-40e9-8fa7-c059d4458eab%22%2c%22Oid%22%3a%22cf492102-b68c-484b-9239-2212148c1ec1%22%7d

Skriv ut E-post

Hitta oss

Du hittar vår föreningsbigård vid stjärnan