• Sydvästra Skånes Biodlare

  • 1
  • Hem

Nybörjar kurs

Nybörjarkurs i biodling börjar kring 1 mars 2022. De första gångerna blir det teori sedan när vädret tillåter blir det praktik. 

Troligen blir det en delvis nybörjakurs även 2022.

Vi använder boken Bin till Nytta o nöje.

Kursen sker i samarbete med ABF i Trelleborg

Upplysningar: Kjell Nilsson 0708 196320 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skriv ut E-post

Bli Biodlare

Föreningen erbjuder nybörjarkurs i biodling varje vår. En kväll i veckan får nybörjarna både teorigenomgångar och, senare på våren när vädret tillåter, praktiska övningar i föreningsbigården. Målet är att deltagarna, när kursen avslutas på försommaren, ska kunna ta hand om sina egna bisamhällen så att de håller sig friska och producerar mycket honung. För de deltagare som fortsätter som biodlare i föreningen anordnas fördjupande kurser i t.ex. drottningodling

Nybörjarkurs

Skriv ut E-post

Program 2021

 

Program för Sydvästra Skånes Biodlarförening 2021
Hemsida Sydbi.se
Facebook Sydvästra Skånes biodlarförening

Hej alla Medlemmar!
Nu är det dags för årets utbildningsträffar

På grund av den pågående pandemin kan vi inte ha några fysiska träffar. Träffarna blir via Teams istället.

Det kommer länk som ni kan klicka på för att vara med på träffarna
Onsdagen den 17 mars. Kl 18.30. Inför säsongen.
Ulf Ingvarsson tar upp vad vi ska tänka på inför den stundande biodlingssäsongen
Tisdagen den 13 april KL 18.30 Eva Forsgren Från SLU i Uppsala
Hur vi får friska bin? Översikt över sjukdomsläget i Sverige med fokus på varroakvalster, virus och amerikansk yngelröta
Eva har arbetat med honungsbin på SLU i mer än 20 år. Eva är docent och samverkanslektor i biodling med fokus på bihälsa, och ingår i den grupp vid institutionen för ekologi på SLU som forskar kring sjukdomar hos honungsbin. Evas särskilda forskningsfokus inom gruppen är inriktat på bakteriella sjukdomar, främst amerikansk yngelröta. Eva leder också arbetet vid Sveriges nationella referenslaboratorium för bihälsa.
Det kommer också att bli möjlighet att ställa frågor till Eva.

Onsdagen den 28 april kl 18.30 Björn Gustavsson på Jordbruksverket
Björn är rådgivare i biologisk mångfald och bihälsa.
Björn arbetar till största delen med bihälsofrågar där han b.la skriver i varje nummer av Bitidningen och Gadden. Vidare föreläser Björn om bisjukdomar framförallt på distriktsnivå men även ute hos biodlarföreningar. En del av jobbet omfattar kompetenshöjande åtgärder i lantbruket för att gynna den biologiska mångfalden, t.ex inspirera lantbrukare att etablera blommande korridorer i slättlandskapet. Tittar även lite på problematiken kring konkurrens mellan honungsbin och vilda pollinatörer.
Björn har tagit över Preben Kristiansens uppdrag på Jordbruksverket.

OBS! Våra Bitillsyningsmän meddelar att det är förbjudet att köpa bin eller begagnat material från ett smitt förklarat område utan skriftligt flyttningstillstånd från bitillsyningsman. Fråga berörd bitillsyningsman hur det ligger till i det område ni ska köpa bin eller annat material. Den här regeln är till för att så effektivt som möjligt hindra spridning av smittsamma bisjukdomar.

Bitillsyningsmän
Vellinge kommun:
Jan-Erik Persson 070-641 15 47 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svedala kommun och Trelleborgs kommun
Gunn Baustad 072 744 4475 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ann Häger 070 147 75 96 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skurup kommun
Ingmar Bokander 0410-250 61 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Välkomna på våra dgitala träffar önskar styrelsen

Skriv ut E-post

Program 2020

Program för Sydvästra Skånes Biodlarförening 2020

Hemsida Sydbi.se
Facebook Sydvästra Skånes biodlarförening

Hej alla Medlemmar!
Nu är det dags för årets utbildningsträffar
Utbildningskvällarna är på ABF Gasverksgatan 3b Trelleborg. Inträde 25 kr
Föreläsningarna tar ca 45 min, därefter blir det erfarenhetsutbyte.
Kaffe med tillbehör serveras.

Onsd den 26 februari kl 18.30 rum 8 på ABF Silvana Schiöler –salvatillverkning.
Hon informerar om olika örter och läkeväxter som man kan använda när man gör sin egen bivaxsalva
och hon informerar om olika oljors egenskaper.

Lörd 21 mars kl 13.00 Svedala Folkets hus firar Sydvästra Skånes Bf 120 år. Preben Kristiansen
föreläser om bihälsa. Gröna Sara föreläser om olika bivänliga växter m.m. Efteråt blir det 3 rätters
middag och underhållning. Separat inbjudan kommer.

Onsd den 15 april kl 18.30 rum 8 på ABF Ann Häger mjödtillverkning.
Hon berättar hur man kan göra mjöd av honung som man inte är riktigt nöjd med.

Onsd den 6 Maj kl 18.30 Rum 8 ABF Ämne och föredrags hållare meddelas senare

Lörd den 23 Maj på Fulltofta Skånes biodlardistrikt ordnar en praktisk utbildningsdag.
Mer info kommer i Bitidningen

Onsd den 9 september kl 18.30 rum 8 på ABF. Honungsbedömning

Onsd den 11 november kl 18.30 rum 8 på ABF. Årsmöte

 

Det råder stor brist på bivax lämna därför in era ramar till utsmältning om ni inte

själv kan smälta ut ert vax. Numera finns det möjlighet att lämna sina ramar i både
Norra Grönby och i Skurup 2. Släng inget vax.

OBS! Våra Bitillsyningsmän meddelar att det är förbjudet att köpa bin eller begagnat material från ett

smitt förklarat område utan skriftligt flyttningstillstånd från bitillsyningsman. Fråga berörd
bitillsyningsman hur det ligger till i det område ni ska köpa bin eller annat material. Den här regeln är
till för att så effektivt som möjligt hindra spridning av smittsamma bisjukdomar.
Bitillsyningsmän:
Trelleborgs kommun:
Kjell Johansson 0410 40761, 070 392 45 74 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vellinge kommun:
Jan-Erik Persson 070-641 15 47 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Svedala kommun
Gunn Baustad 072 744 4475 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ann Häger 070 147 75 96 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Skurup kommun
Ingmar Bokander 0410-250 61 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Välkomna på våra träffar önskar styrelsen

Skriv ut E-post

  • 1
  • 2

Hitta oss

Du hittar vår föreningsbigård vid stjärnan